Kontakt

PREMIDA Consulting Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:
 
ul. Chmielna 134/319
00-805 Warszawa
 
e-mail:
Adres do faktury:

ul. Wąwozowa 23/29
02-796 Warszawa
 
Informacje prawne:
 

Firma: PREMIDA Consulting Sp. z o. o.
Siedziba: ul. Wąwozowa 23/29, 02-796 Warszawa, Polska
KRS: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119255
NIP: 951-20-48-210
Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN
ul. Chmielna 134/319 00-805 Warszawa
Poczta elektroniczna:
© 2016 Premida Consulting Sp. z o. o
Projekt & cms: www.zaler.pl
Business Intelligence, Hurtownie danych, Master Data Management, Balance Scorecard, Business Performance Management, Business Activity Monitoring, Optymalizacja, Segmentacja, OLAP, ETL, KXEN, SAS